RENÉ HÁBL

CV
c.p.333@seznam.cz

1997

146x135,1994-97,olej,plátno

1997,40x50,olej,plátno

1996-1997,135x116,akryl,plátno

1996-1997,73x112.5,olej,plátno

1997,54.5x75.5,olej,sololit

1997,100x70,olej,plátno

1997,75.5x90.7,akryl,plátn

1997,86x131.5cm,olej,plátno

50x30.1997.olej.plátno

55x55,1997,olej,plátno

125x120,1996-97,olej,plátno

95x180,1997,olej,plátno

88x195,1997,olej,plátno

110x116,1997,olej,plátno

140,5x150,1996-97,olej,plátno

80.5x70,1996-97,olej,plátno

1996-97,109.5x79.5,olej,plátno

1997,85x110,olej,plátno