RENÉ HÁBL

CV
c.p.333@seznam.cz

1995

36.5x44,1995,olej,plátno

77x80,1995,akryl,plátno

162x140,1994-95,akryl,plátno

1994-95,89.5x80,akryl,plátno

1994-95,112.5x73,akryl,plátno

1994-95,117.7x94.7,olej,plátno

1995, olej, dřevo, 20 x 30

1995,39.5x41.5,akryl,plátno

1995,55x50,akryl,plátno

1995,65x160,akryl,plátno

1995,100x110,akryl,plátno