RENÉ HÁBL

CV
c.p.333@seznam.cz

1996

1996,21x27.5,olej-plátno

1996,45x40.olej-plátno

-

50x40,1996,ol.pl.

1996,50x40,olej,dřevo

1996,110x88,olej,plátno

1996,110x88,akryl,plátno

1996,99x85,akryl,plátno

1996,80x89.3,olej,plátno

1996,61x39.5,olej,plátno

1996,52x37.5,olej,plátno

1995-1996,131.5x85,olej,plátno

80.5x35,1995-96,akryl,plátno

77.5x70,1996,olej,plátno

45x40,1996,olej,plátno

40x50,1996,akryl,plátno

40x45,1996,olej-plátno

35x47,5,1996,olej,plátno

36.5x44,1995,olej,plátno